Gaadhi Awood U Leh Inuu Fuulo Buuraha Adag iyo dareenka Wadaha Gaadhiga.

0
180